The Founder อยากรวยต้องเหนือเกม

Home / โปรแกรมหนัง / The Founder อยากรวยต้องเหนือเกม

The Founder อยากรวยต้องเหนือเกม (2017)


Genres: , ,

Director:  จอห์น ลี แฮนค็อก

The Founder อยากรวยต้องเหนือเกม ว่าด้วยเรื่องราวของการก่อตั้งร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคอย่าง McDonald’s

the-founder-cover