CHIPS

Home / โปรแกรมหนัง / CHIPS

CHIPS ว่าด้วยเรื่องราวของสองตำรวจลาดตระเวนของรัฐแคลิฟอร์เนีย และการผจญภัยของพวกเขาในการต่อสู้กับเหล่าอาชญากร

chips-poster