Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก

Home / โปรแกรมหนัง / Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก

Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก (2017)


Genres: , ,

Director:  เฟดอร์ บอนดาร์ชุค

Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก ว่าด้วยเรื่องราวของยานเอเลี่ยนพุ่งตกลงมายังประเทศรัสเซีย ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ได้ตั้งคำถามถึงความมีตัวตนของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ฆ่ามนุษย์บางส่วนไปโดยไม่ตั้งใจจากการตกลงมายังพื้นโลก