ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี

admin 15 มี.ค. 2551 23:44:08
: 31 มี.ค. 2554
: แอ็คชั่น,ประวัติศาสตร์,สงคราม
: ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
: พันตรีวันชนะ สวัสดี, จา พนม, พันโทวินธัย สุวารี, นพชัย ชัยนาม, อินทิรา เจริญปุระ, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง, สรพงษ์ ชาตรี
rating thaimovie

การประกาศเอกราชที่เมืองแครง และสังหารสุรกำมาเหนือยุทธภูมิฝั่งน้ำสะโตงของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หรือสมเด็จพระนเรศ) ในปีพุทธศักราช 2127 ได้สร้างความตระหนกแก่พระเจ้านันทบุเรงองค์ราชันหงสาวดีพระองค์ใหม่ ด้วยเกรงว่าการแข็งข้อของอยุธยาในครั้งนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้า ประเทศราชที่ขึ้นกับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม แต่จนพระทัยด้วยติดพันศึกอังวะ จึงจำต้องส่งเพียงทัพพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา ทางหนึ่งนั้นพระเจ้านันทบุเรงทรงประมาทสมเด็จพระนเรศ ด้วยเห็นว่ายังอ่อน พระชันษา คงมิอาจรับมือจอมทัพผู้ชาญณรงค์ทั้งสองได้ ทางหนึ่งก็สำคัญว่ากรุงศรีอยุธยา ยังบอบช้ำแต่คราวสงครามเสียกรุง ไพร่พลเสบียงกรังยังมิบริบูรณ์คงยากจะรักษาพระนคร

ครั้งนั้นพม่า รามัญยกเข้ามาเป็นศึกกระหนาบถึง 2 ทาง ทัพพระยาพะสิมยกเข้ามาทาง ด่านพระเจดีย์สามองค์ เลยล่วงเข้ามาถึงแดนสุพรรณบุรี ส่วนพระเจ้าเชียงใหม่-นรธาเมงสอ มาจากทางเหนือ นำทัพบุกลงมาตั้งค่ายถึงบ้านสระเกศ แขวงเมืองอ่างทอง

กิตติศัพท์การชนะศึกของสมเด็จพระนเรศหลายครั้งหลายคราระบือไกลถึงแผ่นดิน ละแวก เจ้ากรุงละแวกมิได้ทอดธุระ ได้ลอบส่งจารชนชาวจีนฝีมือกล้านามว่า ?จีนจันตุ? มาลอบสืบความ ที่กรุงศรีอยุธยาแต่ถูกจับพิรุธได้จนต้องลอบตีสำเภาหนีกลับกรุงละแวก สมเด็จพระนเรศทรงนำทัพเรือออกตามจนเกิดยุทธนาวี แต่พระยาจีนจันตุหนีรอดได้ เมื่อเจ้ากรุงละแวกได้ทราบกิตติศัพท์การณรงค์ของพระนเรศจึงเปลี่ยนพระทัยหัน มาสานไมตรีกับอยุธยา และส่งพระศรีสุพรรณราชาธิราชผู้อนุชามาช่วยอยุธยาทำศึกหงสา หากแต่พระศรีสุพรรณผู้นี้ต่างจากเจ้ากรุงละแวกเพราะหาใคร่พอใจผูกมิตรด้วย อยุธยา การได้พระศรีสุพรรณมาเป็นสหายศึกจึงประหนึ่งอยุธยาได้มาซึ่งหอกข้างแคร่

ข้างสมเด็จพระนเรศ เมื่อทรงประกาศเอกราชแล้วก็จัดเตรียมการรับศึกหงสาวดี แต่เพราะกำลังรบข้างอยุธยาเป็นรอง จึงทรงวางยุทธศาสตร์รับศึกโดยมุ่งอาศัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่มั่นเพียงแห่ง เดียว ครั้งนั้นได้โปรดให้เทครัวหัวเมืองเหนืออันเป็นแคว้นสุโขทัยเดิมลงมารวมกับ ครัวที่อยุธยา การณ์ปรากฏว่าเจ้าเมืองพิชัยและสวรรคโลกข้าหลวงเดิมแข็งเมืองไม่เทครัวลงมาสมทบ จึงทรง ยึดเมืองแล้วลงทัณฑ์มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

สมเด็จพระนเรศ ทรงเห็นว่ากำลังข้างอยุธยายังเป็นรองพม่ารามัญ จึงทรงปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การรบเสียใหม่ โดยมิปล่อยให้ทัพพระยาพะสิมและนรธาเมงสอเจ้าเมืองเชียงใหม่ เข้ามารวมกำลังผนึกล้อมร่วมกันตีกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นทรงจัดทัพออกรับศึกในแขวงหัวเมือง แลด้วยทัพพม่ารามัญแยกสายเข้าตีเป็นสองทางเดินทัพช้าเร็วไม่เสมอกัน จึงทรงเทกำลังเข้ารับศึกพระยาพะสิมที่เมืองสุพรรณบุรี ตั้งพระทัยจะตีทัพเบื้องประจิมทิศก่อน แล้วจึงเทกำลังเข้าตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่เบื้องอุดรทิศภายหลัง การทั้งหมดทั้งสิ้นต้องทำแข่งกับเวลา หากพลาดท่า แม้เพียงก้าวอยุธยาก็ไม่พ้นพินาศ ถึงแม้ครั้งนั้นทัพพม่ารามัญจะมิได้ยกมาดั่งทัพกษัตริย์เช่นศึกพระเจ้าช้าง เผือกบุเรงนอง แต่ไพร่พลก็มากเหลือประมาณ เพียงพอจะสร้างความย่อยยับให้ เหล่าอาณาประชาราษฎร์เกินคาดเดา

ภายใต้บรรยากาศกลิ่นอายสงครามนับแต่ศึกจีนจันตุ ตลอดถึงศึกพระยาพะสิมและ ศึกพระเจ้าเชียงใหม่ ในพระนครก็เกิดไฟรักโชติขึ้นท่ามกลางไฟสงคราม กลายเป็นเรื่องรักระหว่างรบ ด้วย ?เลอขิ่น? ธิดาเจ้าเมืองคัง มีอันมาพบ ?เสือหาญฟ้า? คนรักเก่าที่รอดชีวิตมาแต่ศึกเมืองคัง โดยบังเอิญ เกิดขัดข้องเป็นรักสามเส้ากับ ?พระราชมนู? คนรักใหม่ทหารเสือพระนเรศ ไฟรักยิ่ง ลุกลามเมื่อนางพระกำนัลทรงเสน่ห์นาม ?รัตนาวดี? มาทอดไมตรีให้พระราชมนู เกิดเป็นปมรัก ซ้อนปมรบ

ทางฝ่ายหงสาวดีนั้น พระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พม่ารามัญพระองค์ใหม่มีใจพิศวาส พระสุพรรณกัลยา-พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศ หมายจะได้มาแนบข้าง ซ้ำพระนเรศอนุชา มาประกาศเอกราชท้าทายอำนาจของพระองค์ ทำให้สถานะของพระสุพรรณกัลยาในฐานะ องค์ประกันต้องสุ่มเสี่ยงต่อราชภัย พระสุพรรณกัลยาซึ่งขณะนั้นมีพระราชโอรสด้วยพระเจ้าบุเรงนองแล้ว ทรงถูกพระเจ้านันทบุเรงข่มขู่ บีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างการยอมพลีกายถวายตัวเป็น บาทบริจาริกา หรือยอมจบชีวิตด้วยการถูกย่างสดตามโทษานุโทษของพระอนุชา ชะตากรรมของพระพี่นางสุพรรณกัลยานั้นสุดรันทด

เมื่อพระเจ้าหงสาวดีทรงเสร็จศึกอังวะก็เตรียมการเปิดศึกกับอยุธยา ทรงระดมไพร่พล แต่งเป็นทัพกษัตริย์ กองทัพใหญ่โตเหลือคณากว่าทัพบุเรงนองช้างเผือก เฉพาะไพร่ราบมีกำลัง รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 240,000 คน ทัพนี้หมายมุ่งบดขยี้อยุธยาลงเป็นผุยผงหากทัพพระยาพะสิมและทัพพระเจ้า เชียงใหม่ตีกรุงไม่สำเร็จ แต่สมเด็จพระนเรศก็สู้ศึกนันทบุเรงและนำพากรุงศรีอยุธยา ให้รอดจากภัยสงคราม กู้บ้านเมืองมิให้ต้องตกเป็นประเทศราชหงสาซ้ำสองได้ด้วยกุศโลบาย การศึกที่เหนือชั้นด้วยพระอัจฉริยภาพ?

——————————————

นเรศวร3

ข่าวหนังที่เกี่ยวข้อง / ตัวอย่างหนัง / กิจกรรม

ติดตาม ! หนังใหม่ เช็ครอบหนัง ข่าวหนัง บน Facebook คลิกเลยที่นี่
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

 • 662
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  เป็นหนังที่คนไทยทุกคนต้องดู. เพื่อเตือนอนุสติว่าประเทศสยามที่สุขสบายในวันนี้ไม่ได้มาเปล่าๆ และต้องแลกเลือดเนื้อบรรพบุรุษไทยไปมากเท่าใด อย่าได้เผาบ้านเมืองตนเองอย่างที่พม่าเึยเผาเมืองของเรา. ตอนนี้ฝรั่งกำลังใช้เขมรและเพื่อนบ้านเรารุกรานไทยไม่ต่างกับในอดีตหากเราไม่รู้เท่าทันยังประมาทและเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่บ้านเมืองภายภาคหน้าเราและลูกหลานเราจะต้องพบวิบากกรรรมของการไม่ปกป้องชาติอย่างจริงจังในวันนี้ ดังนั้นรัฐบาลซึ่งแปลว่าผู้ดูแลรัฐหรือประเทศขอให้ช่วยสนับสนุนคนสร้างหนังด้วยอย่าทำเฉยโง่(. อัญ์ญานนุเบกขา)เป็นอันขาดคิดว่าสร้างกุศลทำประโยชน์แก่ประเทศ ท้ายนี้ขอแสดงความชื่นชมท่านมุ้ยอย่างจริงใจครับ/ศักดิ์ ญาณอิทธิฤทธิ์
 • 661
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  ชอบมาก
 • 660
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  อยากดู
 • 659
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  ก็อยากดู ยังไม่ว่างสักที
 • 658
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  อยากดู ๆ ๆ
 • 657
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  ชอบมากคับ
 • 656
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  หนุกสุดๆ
 • 655
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  ชอบมากครับ
 • 654
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  เราอยากดูทำไงถึงจะได้ดู
 • 653
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  ดีมาก
 • 652
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  แหล่มเลย
 • 651
  ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค3 ยุทธนาวี
  0 vote
  avatar
  ดีมากๆๆๆๆๆ