กระต่ายกังฟู

กระต่ายกังฟู

Legend of a Rabbit 3D ขนฟู สู้ฟัด

กระต่ายกังฟู : จากทีมแอนิเมเตอร์ผู้สร้าง? KUNG FU PANDA ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรียลดิจิตอล 3 มิติ เรื่องแรกของประเทศจีน ด้วยทุนสร้างกว่า 360 ล้านบาท และทีมงานแอนิเมชั่นมากกว่า 500 ชีวิต ...