คนเถื่อนเมืองมหากาฬ

คนเถื่อนเมืองมหากาฬ

Lawless ? วิถีลูกผู้ชายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

คนเถื่อนเมืองมหากาฬ : การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อสัจธรรมของโลกนี้คือการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่สามารถปรับตัวได้คือ ...