ซอว์ 6

ซอว์ 6

แบนหนัง SAW 6 เชื่อก่อความไม่สงบ-กระทบศีลธรรม

ซอว์ 6 : นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ แบนหนัง ซอว์ 6 (SAW VI) ไม่ให้ฉายในประเทศไทย เหตุกระทบความสงบ-ศีลธรรม ...