ดูหนังบุปผาราตรี3.2

ดูหนังบุปผาราตรี3.2

ดูหนังรอบพิเศษ บุปผาราตรี 3.2 (ประกาศผล)

ดูหนังบุปผาราตรี3.2 : (*18 ส.ค. ) ประกาศผลแล้วครับ ?บุปผาราตรี3.2? ฉายรอบ วันพุธ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 2ทุ่ม (รับบัตรหนึ่งทุ่ม) โรงภาพยนตร์ UMG RCA ทั้ง 30 ท่านนี้ ได้บัตรคนละสองใบนะครับ ...