ทหารภาคใต้

ทหารภาคใต้

ขอบคุณที่รักกัน

ทหารภาคใต้ : ?ขอบคุณที่รักกัน? คือภาพยนตร์แห่งความรักและความเข้าใจที่พูดถึงความรักของคนหลากหลายวัย ความปรารถนาดีที่เรียงร้อยผ่านเรื่องราว ...