นักฆ่าดาบเทวดา

นักฆ่าดาบเทวดา

Reign of Assasins นักฆ่าดาบเทวดา

นักฆ่าดาบเทวดา : ในปีคริสตศักราช 428 โพธิ เจ้าชายจากอินเดียตอนใต้ กลายเป็นพระสงฆ์และเดินทางมายังเมืองจีน เขาได้รับชื่อเสียงจากการเป็นเจ้าวิทยายุทธ หลังจากที่เขาเสียชีวิต ...