นักมวยเด็ก

นักมวยเด็ก

ลุมพินี

นักมวยเด็ก : ความรุนแรง ความลุ่มหลง…. ความเงียบแห่งจิตวิญญาณ มวยไทยเหมือนเหรียญสองด้าน คือความรุนแรง ในสังคมมืดหรือความงดงามทางศิลปะ ...