น้ำตาลแดง2ภาคสอง

น้ำตาลแดง2ภาคสอง

ดูหนังรอบพิเศษ น้ำตาลแดง2 (ประกาศผล)

น้ำตาลแดง2ภาคสอง : (*1 พ.ย. ) ประกาศผลแล้วครับ “น้ำตาลแดง2″ ฉายรอบวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 2ทุ่ม (รับบัตรหนึ่งทุ่ม-ทุ่มสี่สิบห้า) โรงภาพยนตร์ UMG RCA ทั้ง 35 ท่านนี้ ...