ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว

ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว

Olympus Has Fallen ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว

ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว : เจ้าหน้าที่สืบราชการลับแห่งสหรัฐผู้ซึ่งไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อน?ในหน่วยงานและมักจะถูกกันออกจากภารกิจสำคั?ญหลายครั้ง จนกระทั่ง ...