พยัคฆ์ตะลุยพยัคฆ์

พยัคฆ์ตะลุยพยัคฆ์

ดูหนังรอบพิเศษ พยัคฆ์ตะลุยพยัคฆ์ (ประกาศผล)

พยัคฆ์ตะลุยพยัคฆ์ : (*2 ม.ค.) ประกาศผลแล้วครับ “Flying Swords of Dragon Gate พยัคฆ์ตะลุยพยัคฆ์” ฉายรอบวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 รอบ 20.00 น. เวลา 2ทุ่ม (รับบัตรหนึ่งทุ่ม-ทุ่มสี่สิบห้า) โรงภาพยนตร์ UMG RCA ทั้ง 35 ท่านนี้ ...