พระนางจามเทวี

พระนางจามเทวี

โอเรียนทัลฯ มั่นใจ พระนางจามเทวี คาดเป็นหนังฟอร์มยักษ์-ทุ่มเทใช้เวลาเตรียมงานนาน

พระนางจามเทวี : “วัชรินทร์ สุทธิประภา กรรมการผู้จัดการ บ.โอเรียนทัล อายส์ จำกัด” “ตอนนี้ที่วางไว้มี 3 เรื่อง เรื่องแรก 9 วัด ซึ่งเป็นหนังผีครับ เรื่องที่สอง มาย เบสท์ ...