หนังชั่วฟ้าดินสลาย

หนังชั่วฟ้าดินสลาย

ดูหนังรอบพิเศษ ชั่วฟ้าดินสลาย (ประกาศผล)

หนังชั่วฟ้าดินสลาย : (*13 ก.ย. ) ประกาศผลแล้วครับ “ชั่วฟ้าดินสลาย” ฉายรอบวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 2ทุ่ม (รับบัตรหนึ่งทุ่ม-ทุ่มสี่สิบห้า) โรงภาพยนตร์ UMG RCA ทั้ง 65 ท่านนี้ ...