หนังอาร์ท

หนังอาร์ท

สัมภาษณ์ “อนุรักษ์ จรรโลงศิลป” ผู้กำกับ “คู่รักบนดาวโลก” จาก “น้ำตาลแดง2″

หนังอาร์ท : บทสัมภาษณ์ ?อนุรักษ์? จรรโลงศิลป? ผู้กำกับ ?คู่รักบนดาวโลก? 1ใน 6 ผู้กำกับภาพยนตร์ในแนวอิโรติกอาร์ทจากโปรเจ็คต์ ?น้ำตาลแดง? บทสัมภาษณ์นี้ ...

สัมภาษณ์ “ปรัชญา ลำพองชาติ” ผู้กำกับ “ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร” จาก “น้ำตาลแดง2″

หนังอาร์ท : ปรัชญา ลำพองชาติ? ผู้กำกับ ?ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร สัมภาษณ์ ?ปรัชญา ลำพองชาติ ? ผู้กำกับ ?ทฤษฎีบนโต๊ะอาหาร? 1ใน 6 ภาพยนตร์ในแนวอิโรติกจากโปรเจ็คต์ ?น้ำตาลแดง? ...