เมเจอร์รัชโนธิน

เมเจอร์รัชโนธิน

ดูหนังรอบพิเศษ Wrath of the Titans (ประกาศผล)

เมเจอร์รัชโนธิน : (*27 มี.ค.) ประกาศผลแล้วครับ “Wrath of the Titans สงครามมหาเทพพิโรธ” ฉายรอบวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 รอบเวลา 20.00 น.(รับบัตร 19.00 – 19.50) ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ทั้ง 15 ...

ดูหนังรอบพิเศษ สามก๊ก เทพเจ้ากวนอู (ประกาศผล)

เมเจอร์รัชโนธิน : (*10 ก.ค. ) ประกาศผลแล้วครับ The Lost Bladesman สามก๊ก เทพเจ้ากวนอู” ฉายรอบวันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2554 เวลา 2ทุ่ม (รับบัตรหนึ่งทุ่ม-ทุ่มสี่สิบห้า) โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ รัชโยธิน ทั้ง 20 ...