เสียงกระซิบ..มิติลี้ลับ

เสียงกระซิบ..มิติลี้ลับ

โกสท์ วิสเปอเรอร์ ประตูผ่านที่คนอยากพบ

เสียงกระซิบ..มิติลี้ลับ : เพราะความตายเป็นการจากกันอย่างไม่หวนกลับ ความตายจึงเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวในเบื้องแรก เป็นเรื่องที่ผู้คนอยากหลีกหนี เป็นหัวข้อที่คนไม่ชอบพูดถึง ...