ใหญ่ฟัดใหญ่

ใหญ่ฟัดใหญ่

ดูหนังรอบพิเศษ The Forbidden Kingdom

ใหญ่ฟัดใหญ่ : (*15 เม.ย.) ประกาศรายชื่อ ผู้ได้ไปรับบัตรชมภาพยนตร์  “The Forbidden Kingdom” ท่านละ 2 ที่นั่ง 40 รางวัลรอบ วันพุธที่ 16 เมษายน 2551 เวลา 20.00 น. (รับบัตรเวลา 19.00น.เป็นต้นไป)  ...