India in a Day! เรื่องราวที่ดินแดนภารตะอยากเล่าให้โลกฟัง

India in a Day! เรื่องราวที่ดินแดนภารตะอยากเล่าให้โลกฟัง

ครั้งหนึ่งกูเกิลเคยสร้างปรากฏการณ์ทำภาพยนตร์สารคดีในชื่อว่า Life in a Day อันเป็นภาพยนตร์สารคดีที่สร้างขึ้นจากการรวบรวมวีดิโอของสมาชิกเว็บไซต์ยูทูปซึ่งมีความยาวกว่า 4,500 ชั่วโมง จากผู้คน 192 ประเทศทั่วโลก นำมาตัดต่อกลายเป็นภาพยนตร์สารคดีความยาว 90 นาทีเต็ม บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลกในวันที่…

แฮร์รี่ พอตเตอร์ สกัดหนังอินเดีย ฮารี่ พุตตาร์ อ้างชื่อทำสับสน

แฮร์รี่ พอตเตอร์ สกัดหนังอินเดีย ฮารี่ พุตตาร์ อ้างชื่อทำสับสน

บีบีซีรายงานเมื่อ 13 ก.ย. ว่า ศาลอินเดียมีคำสั่งเลื่อนกำหนดฉายหนังเรื่อง Hari Puttar ออกไป หลังจากบริษัทวอร์เนอร์ บราเธอร์ ของสหรัฐ เจ้าของภาพยนตร์ Harry Potter ยื่นฟ้องผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ฮารี่…