Killer

Killer

We Need To Talk About Kevin : ลูกพฤติกรรมอย่างไร แม่ก็เป็นอย่างนั้น

Killer : เป็นหนังที่ได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างดีอีกเรื่องในปี 2011 ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการแสดง หรือแม้แต่ด้านเนื้อเรื่อง ...

We Need To Talk About Kevin คำสารภาพโหดของเควิน

Killer : ภาพยนตร์?เรื่องนี้บอก?เล่า?เรื่องราวของ อีวา (ทิลดา สวินตัน) ?แม่?ผู้ยอมสละละทิ้ง?ความ?เจริญก้าวหน้าทาง?การงาน?เพื่อ?ให้กำ?เนิดลูกชาย ?เควิน ?และ?เมื่อ?เควินอายุ?ได้ ...