The Academy of Motion Picture Arts and Sciences

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences

ประกาศๆ 15 หนังเข้ารอบก่อนรองสุดท้ายของออสการ์ ลุ้นรางวัล “เทคนิคภาพยอดเยี่ยม”

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences : สถาบันศิลปวิทยาการภาพยนตร์ ประกาศ 15 ภาพยนตร์ที่กำลังขับเคี่ยวเพื่อรางวัล เทคนิคภาพยอดเยี่ยม (Best Visual Effects) บนเวทีออสการ์ ปี 2010 ขั้นตอนต่อจากนี้ ...