The Lady: อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ

The Lady: อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ

เอ็ม พิคเจอร์ส ส่งหนังดีอีกเรื่องที่โลกต้องจดจำ ในThe Lady

The Lady: อองซานซูจี ผู้หญิงท้าอำนาจ : เอ็ม พิคเจอร์ส ส่งหนังดีสุดคุณภาพที่หลายคนไม่ควรพลาด ...