ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี พ.ศ. 2560

Home / bioscope / ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี พ.ศ. 2560

‘ฉลุย’, ‘บ้านทรายทอง’, ‘ข้างหลังภาพ’ และ ‘มือปืน’ คือส่วนหนึ่งของหนังไทยจำนวน 15 เรื่อง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกภาพยนตร์ของชาติ” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยมีการประกาศไปเมื่อวานนี้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงานประกาศขึ้นทะเบียน15มรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย (4 ต.ค.) ของทุกปี เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ โดยคัดเลือกภาพยนตร์ที่บันทึกประวัติศาสตร์ ความทรงจำ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย บูรณภาพ และมีอิทธิพลต่อสังคมในยุคสมัยต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่จัดทำขึ้น เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ และเป็นหลักประกันว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลัง ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการได้มีการคัดเลือกภาพยนตร์จำนวน 15 เรื่องเพื่อขึ้นทะเบียน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

บรรยากาศของงานในปีนี้

ภาพยนตร์ 15 เรื่อง
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560

01. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๔๖๙ (พ.ศ. 2469)

35 มม. / ขาว-ดำ / เงียบ / ความยาว 10.29 นาที

ผู้บริจาค    การรถไฟแห่งประเทศไทย

02. การเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นของคณะทูตไทยในการไปเจรจาตกลงการเรียกร้องดินแดนคืนจากรัฐบาล อินโด-จีน ของฝรั่งเศสถึงกรุงเทพพระมหานคร (5 มิถุนายน พ.ศ. 2484)

16 มม. / ขาว-ดำ / เงียบและเสียง / ความยาว 9.54 นาที

ผู้สร้าง หนังสือพิมพ์โตกิโอ นิจินิจิ และโอซากา ไมนิจิ / ผู้ถ่ายภาพ  ภาพยนต์เสียง ศรีกรุง / ผู้บริจาค สุรินทร์-ประณีต (เฉลิมวัฒนาโคราช)

03. ทะเลรัก (10 เมษายน 2496)

16 มม. / สี / เสียง / ความยาว 67 นาที

สถานที่ฉาย ศาลาเฉลิมกรุง / บริษัทสร้าง  ภาพนิมิต / ผู้อำนวยการสร้าง  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ / ผู้กำกับ  ขุนวิจิตรมาตรา / ผู้ประพันธ์ “กาญจนานาคพันธุ์” / ผู้ถ่ายภาพ  ประสาท สุขุม A.S.C. / ผู้ออกแบบฉาก โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์ / ผู้จัดเครื่องแต่งกาย โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์ / ผู้บันทึกเสียง ชาญ บุนนาค / ที่ปรึกษาฝ่ายดนตรี  ศุภชัย วานิชวัฒนา / ผู้ลำดับภาพ ชาญ กาญจนาคพันธ์ / ผู้บริจาค เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

ผู้แสดง พิชัย วาศนาส่ง, ไขศรี ชุมะศารทูล, ประจวบ กาญจนลาภ, อาจศรี บุนนาค, ประภัสสร์มัณฑุสินธุ์

04. พิธีเปิดป้าย พรรคเสรีมนังคศิลา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ (พ.ศ. 2499)

16 มม. / ขาว-ดำ / เสียงและเงียบ / ความยาว 36.04 นาที

ผู้บริจาค    พิศมัยฟิล์ม จังหวัดนครสวรรค์

05. ไทยไดมารู (พ.ศ. 2507)

16 มม. / ขาว-ดำ / เสียง / ความยาว 01.55 นาที

ผู้สร้าง  ปยุต เงากระจ่าง / ผู้บริจาค  ปยุต เงากระจ่าง

06. ศึกบางระจัน (19 มกราคม 2509)

16 มม. / สี / เสียง / ความยาว 73 นาที

สถานที่ฉาย ศาลาเฉลิมกรุง / บริษัทสร้าง ภาพยนตร์สหะนาวีไทย / ผู้อำนวยการสร้าง  สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ / ผู้กำกับ  อนุมาศ บุนนาค  / ผู้กำกับบท นิยม โรหิตเสถียร / ผู้เขียนบท  ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง / ผู้ดัดแปลงเรื่อง   ส. เนาวราช / ผู้ประพันธ์  ไม้เมืองเดิม / ผู้กำกับศิลป์  อุไร ศิริสมบัติ / ผู้ลำดับภาพ  อนุมาศ บุนนาค /

ผู้แสดง  พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ทักษิณ แจ่มผล, ขวัญใจ สอาดรักษ์, อนุชา รัตนมาลย์, ชนินทร์ นฤปกรณ์, ปรียา รุ่งเรือง, รุจน์ รณภพ, สุวิน สว่างรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สมศรี อรรถจินดา, อบ บุญติด, ประสาน จูงวงศ์, เมศร์ แมนสรวง, จมื่นมานพนริศ, นวลศรี อุรารักษ์, เอิบ สายแสงแก้ว, สกล นิลศรี, พันคำ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สาหัส บุญหลง, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, หม่อมประสิทธิศักดิ์ สิงหรา, อธึก อรรถจินดา, เชษฉิมม่วง, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, ชาย มีคุณสุต, ฟุ้ง สุนทร, รุ่ง เมืองราช, ประเสริฐ ภัทรประภา, ชาญ สงวนวงศ์

รางวัล ตุ๊กตาทอง ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๐๘ บทประพันธ์ยอดเยี่ยม ไม้เมืองเดิม, ผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยม สมบัติ เมทะนี

07. กองพันจงอางศึก (พ.ศ. 2510)

16 มม. / สี / เสียง / ความยาว 14 นาที

ผู้สร้าง   กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

08. ชุมแพ (26 มิถุนายน 2519)

35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 142 นาที

บริษัทสร้าง สันติสุชาภาพยนตร์ / ผู้อำนวยการสร้าง วิสันต์ สันติสุชา / ผู้กำกับ จรัล พรหมรังษี / ผู้ช่วยผู้กำกับ วีระมิตร / ผู้เขียนบท สุระ นานา, จรัล พรหมรังษี / ผู้ประพันธ์ ศักดิ์ สุริยา / ผู้กำกับภาพ จรัล พรหมรังษี / ผู้ทำอักษรประกอบ สมาน ชุบสุวรรณ / ผู้บันทึกเสียง วิสิทธิ์ กิวานนท์ / ผู้ทำดนตรีประกอบ ก๊อง / ผู้ประพันธ์เพลง อนันต์ โชคชัย / ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน พีระ ตรีบุปผา / ผู้จัดจำหน่าย สันติสุชาภาพยนตร์ / ผู้บริจาค ฟิล์ม 16 มม. กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย , ฟิล์ม 35มม. ก.ศ.น.

ผู้แสดง  สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา, อุมา ไอยทิพย์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ภูมิ พัฒนายุทธ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, กฤษณะ อำนวยพร, ไกร ครรชิต, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิภพ ภู่ภิญโญ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ไสล พูนชัย, ชาย มีคุณสุต, เชิด ราชันย์, เทอด ดาวไท, แพน บรเพ็ด, หมี หมัดแม่น, เมฆ เมืองกรุง, พรชัย วิศาลกุล, สป็อก โคลีเซี่ยม, เบิ้ม พรานนก, ไทย น้ำจันทร์, พิศ อินทร์คล้าย, มารศรี ณ บางช้าง, วิน วันชัย

09. เพลงรักเพื่อเธอ (13 เมษายน 2521)

35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 124.23 นาที

บริษัทสร้าง เริงศิริโปรดักชั่น / ผู้อำนวยการสร้าง ศรีประภา ลิมอักษร / ผู้กำกับ เริงศิริ / ผู้กำกับบท ละเอียด / ผู้เขียนบท เริงศิริ / ผู้ประพันธ์ เริงศิริ / ผู้ถ่ายภาพ โสภณ เจนพานิชย์ / ผู้ถ่ายภาพนิ่ง สัมพันธ์ / ผู้กำกับศิลป์ J. / เครื่องแต่งกาย J.FIVE / ผู้ลำดับภาพ นิพนธ์ / ผู้ควบคุมเพลง ไพบูลย์ ลีสุวัฒน์ / ผู้บริจาค  สหมงคลฟิล์ม

ผู้แสดง พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงษ์ ชาตรี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อุเทน บุญยงค์, อัศวิน รัตนประชา, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, ชูศรี มีสมมนต์, ชัยรัตน์ เทียบเทียม

10. บ้านทรายทอง (12 มกราคม 2523)

35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 137 นาที

บริษัทสร้าง รณภพฟิล์ม  / ผู้อำนวยการสร้าง  เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร, ประชา มาลีนนท์ / ผู้กำกับ  รุจน์ รณภพ / ผู้ช่วยผู้กำกับ วุฒิโก วรรธโนทัย / ผู้กำกับบท รุจน์ รณภพ / ผู้เขียนบท สุมลทิพย์ / ผู้ประพันธ์ ก. สุรางคนางค์ / ผู้ถ่ายภาพ อรัญ สวนสโมสร / ผู้กำกับแสง ดำเนิน ดาวนัง / ผู้ถ่ายภาพนิ่ง อัศนีย์ วิวัฒนานนท์ / เครื่องแต่งกาย ร้าน K.L. เทเลอร์ บางซื่อ, น้ำอ้อย ดีไซน์ / ผู้ทำอักษรประกอบ เกษียร สิทธิสาตร์, สมชาย สิทธิสาตร์ / ผู้บันทึกเสียง  ปง อัศวินิกุล / ผู้ลำดับภาพ  “รินทร์” / ผู้ประพันธ์เพลง  ปราจีณ ทรงเผ่า, มนตรี เอี่ยมอ่อง

ผู้แสดง  จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ด.ช.สมคิด หงษ์สกุล, สุลาลีวัลย์ สุวรรณฑัต,  สุปราณี ยุวกนิษฐ์, มารศรี ณ บางช้าง, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, นราธิป พงษ์พิทักษ์, เจริญ อากานนท์, อัมรินทร์ พรประทาน, ผจญ ดวงขจร, มาเรีย เกตุเลขา, สอาดเกษะปิน, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, ประวิทย์ สุจริตจันทร์, น้อย เฉยสวัสดิ์

รางวัล สุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพลงยอดเยี่ยม ชาลี อินทรวิจิตร, ภาณุพันธุ์

11. หลวงตา (20 กันยายน 2523)
35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 125.35 นาที

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น / ผู้อำนวยการสร้าง เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร / ผู้จัดการกองถ่าย เศกศิลป์ จิตตกิจ / ผู้ประสานงาน ยุวดี ไทหิรัญ / ผู้กำกับ เพิ่มพล เชยอรุณ / ผู้ช่วยผู้กำกับ วิสูตร เขมาชีวะ / ผู้กำกับบท สุธีรา บริสุทธิ์ / ผู้ควบคุมความต่อเนื่อง สุธีรา บริสุทธิ์ / ผู้เขียนบท วิสูตร เขมาชีวะ, เพิ่มพล เชยอรุณ / ผู้ประพันธ์ แพร เยื่อไม้ / ผู้ถ่ายภาพ เพิ่มพล เชยอรุณ / ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ ไพพันธุ์ เชยอรุณ / ผู้กำกับแสง เพิ่มพล เชยอรุณ / ผู้ช่วยผู้กำกับแสง วิชัย กวางทอง / ผู้ถ่ายภาพนิ่ง สำเภาและคณะ / ผู้กำกับศิลป์ ชัชวาล วัชรานุรักษ์ / ผู้ช่วยผู้กำกับศิลป์ ชูชัย องอาจชัย / เครื่องแต่งกาย ปาริชาติ บริสุทธิ์ / ควบคุมเครื่องแต่งกาย ภรณี บริสุทธิ์ / ผู้บันทึกเสียง ปง อัศวินิกุล / ผู้ลำดับภาพ เปรง / ผู้ช่วยลำดับภาพ ชิด-แอ๊ด / ผู้ทำดนตรีประกอบ เสกสรร สอนอิ่มศาสตร์ / ผู้ประพันธ์เพลง เสกสรร สอนอิ่มศาสตร์ / ร้องเพลง “หลวงตา” นิวัติ ชัยเพชร / ผู้บริจาค  ฟิล์ม ๓๕ มม. ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น,ฟิล์ม ๑๖ มม. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้แสดง  ล้อต๊อก, จตุพล ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, รอง เค้ามูลคดี,  ปาริชาติ บริสุทธิ์, ลุงชาลี,ด.ช. ปู จินดานุช, ด.ช. เอ๋, ด.ช. อวบ, ด.ช. พิบูลย์, ด.ช. เบญจพล เชยอรุณ, ด.ช. น้องหนู, จุรี โอศิริ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์, ไกรลาศ เกรียงไกร, สุรชัย ดิลกวิลาศ

รางวัล ตุ๊กตาทอง ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๔ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เจริญ เอี่ยมพึ่งพร, ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม ล้อต๊อก / สุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๓ ภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น

12. มือปืน (1 กรกฎาคม 2526)

35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 140.13 นาที

บริษัทสร้างบริษัท ซี.เอส.พี. โปรดักชั่น จำกัด, นิว พร้อมมิตรภาพยนตร์ / ผู้อำนวยการสร้างบริษัท ซี.เอส.พี. โปรดักชั่น จำกัด / ผู้จัดการกองถ่าย สมนึก เอี่ยวเจริญ / ผู้กำกับ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล / ผู้ช่วยผู้กำกับ สมถวิล สุวรรณกูฏ, วชิระ ชอบเพื่อน / ผู้กำกับบท ประสพ ขำเจริญ / รีพอร์ทเตอร์ จินตนา เอี่ยมสอาด / ผู้เขียนบท ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล / ผู้ประพันธ์ ชาตรีเฉลิม / ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล / ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ หาญ ปิ่นคำ / ผู้กำกับแสง วิจิตร์ บัวจันทร์ / ผู้ถ่ายภาพนิ่ง สุพจน์ อำนาจศศิธร,  เตี้ย บางลำภู / ผู้กำกับศิลป์ ทวีศักดิ์ ทัศคร, ประสิทธิ์ ศรีสมบัติ, ประเสริฐ โพธิ์ศรีรัตน์, สาทิส บัวพันธุ์ / ผู้บันทึกเสียง นิวัฒน์ สำเนียงเสนาะ / ผู้ช่วยผู้บันทึกเสียง ยุทธนา จินตยานนท์ / ผู้ควบคุมเสียง ดุลสิทธิ์ สนิทวงศ์ / ผู้ลำดับภาพ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล / ผู้ช่วยลำดับภาพ ม.ล. วราภา เกษมศรี, นรา ไทยเจริญภิภพ / ผู้ทำดนตรีประกอบ พิเศษ สังข์สุวรรณ / ผู้ประพันธ์เพลง พิเศษ สังข์สุวรรณ / ที่ปรึกษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ, หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

ผู้แสดง สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธุ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, จินดา ทินกร, ศักดิ์สิทธิ์ มิ่งประยูร, จรัญ ชิมะโน, จอห์น อิสรัมย์, กมลา เศรษฐี, ศิริศิริจินดา, อำนวย ศิริจันทร์, วสันต์ บูรณะพิมพ์, ผจญ ดวงขจร, กอบ อรุณ,  จันทนาศิริผล, อำนวย รุ่งเรือง, พร้อม จอมปลวก, พุทธพงศ์ สิงหเสนีย์, พิเศษ สังข์สุวรรณ, สิทธิ์ ทานก, ไชยสิทธิ์ บุญมา, กอบ นัมเบอร์ไนท์, ชื่นนิจ พิศวิไล, หนึ่ง มือแดง,สมชาย สามิภักดิ์, ไกร ครรชิต, โยธิน เทวราช,ด.ช.สุรชัย จำนงค์เวศ

รางวัล ตุ๊กตาทอง ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม สรพงศ์ ชาตรี, บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล, ลำดับภาพยอดเยี่ยม ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล, บันทึกเสียงยอดเยี่ยม ดุลยวิทย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม พิเศษ สังข์สุวรรณ / สุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ ดารานำชายยอดเยี่ยม สรพงศ์ ชาตรี, บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล, ถ่ายภาพยอดเยี่ยม ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล, เสียงยอดเยี่ยม นิวัติ สำเนียงเสนาะ

13. ข้างหลังภาพ (27 เมษายน 2528)

35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 123.17 นาที

บริษัทสร้าง ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น / ผู้อำนวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร / ผู้จัดการกองถ่าย ยุวดี ไทยหิรัญ / ผู้กำกับ เปี๊ยก โปสเตอร์ / ผู้ช่วยผู้กำกับ บุรณี รัชไชยบุญ, จิรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ไพโรจน์ โรจน์เลิศจรรยา / ผู้กำกับบท พิชิต นิยมศิริ / ผู้เขียนบท วิศณุศิษย์ / ผู้ประพันธ์ ศรีบูรพา / ผู้กำกับภาพ สมบูรณ์สุข / ผู้ถ่ายภาพ ร่วมใจ จำเป็น / ผู้ถ่ายภาพนิ่ง ปนัดดา นิยมศิริ / ผู้กำกับศิลป์ นิยมศิลป / ผู้สร้างฉาก ประสรร เพชรพงษ์ / เครื่องแต่งกาย ไข่บูติค / ควบคุมเครื่องแต่งกาย รินทร์ พุ่มพวง / แต่งหน้า/แต่งผม ยิ้มยูนิแฮร์ / เทคนิคภาพ โชน บุนนาค / บันทึกเสียง แครปเปอร์บอร์ด / มิกซ์เสียง ซีเนซาวด์ / ผู้ลำดับภาพ สยามสตูดิโอ / ผู้ประพันธ์เพลง เสกสรร สอนอิ่มศาสตร์ / ผู้บริจาค สมบูรณ์สุข นิยมศิริ

ผู้แสดง อำพล ลำพูน, นาถยา แดงบุหงา, จุรี โอศิริ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, อำนวย ศิริจันทร์, สุรีย์พร เริงอารมณ์, สุรชัย แก้วชูศิลป, ญาณี จงวิสุทธิ์

รางวัล ตุ๊กตาทอง ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกแบบจัดเครื่องแต่งกายและแต่งหน้ายอดเยี่ยม ไข่บูติค, บันทึกเสียงยอดเยี่ยม ซีเนซาวด์

14. ฉลุย (22 ตุลาคม 2531)

35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 103.22 นาที

บริษัทสร้าง ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / ผู้อำนวยการสร้าง จรัญ พูลวรลักษณ์, วิสูตร พูลวรลักษณ์ / ผู้กำกับ อังเคิล / ผู้ช่วยผู้กำกับ สมจริง ศรีสุภาพ, ปุ่นปิติ จตุรภัทร / ผู้เขียนบท อังเคิล / ผู้ถ่ายภาพ ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์ / ผู้ช่วยถ่ายภาพ กฤษดาพร คล้ายนาค / ผู้ถ่ายภาพนิ่ง ฮาเมอร์ / ผู้กำกับศิลป์ ทวีศักดิ์ หิรัญลิขิต / ผู้ช่วยผู้กำกับ ศิลป์กิติธร ยุพาพิน / ออกแบบเครื่องแต่งกาย พจมาน แดงฉาย / แต่งหน้าทำผม เกตุวดี-แกดินี่ / บันทึกเสียง ห้องอัดเสียงรามอินทรา / ผู้ลำดับภาพ อังเคิล / ดนตรีประกอบ บัตเตอร์ฟลายมิวสิคโปรดักชั่น / ผู้บริจาคบริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ผู้แสดง บิลลี่ โอแกน, สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, รัชนา ธิดาทิตย์, ท้วม ทรนง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, อรุณ ภาวิไล

รางวัล งานมหกรรมหนังเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๓๓ ลำดับภาพยอดเยี่ยม อังเคิล

เกรซแลนด์ GRACELAND  (2549)

35 มม. / สี / เสียง / ความยาว 17.49 นาที

ผู้อำนวยการสร้าง เจตนิพิฐ ธีระกุลชาญยุทธ, โสฬส สุขุม / ผู้กำกับ อโนชา สุวิชากรพงศ์ / ผู้ช่วยผู้กำกับ โมไนย ธาราศักดิ์ / ผู้เขียนบท อโนชา สุวิชากรพงศ์ / ผู้กำกับภาพ MING KAI LEUNG / ผู้กำกับศิลป์ การัณยภาส ขำสิน / ผู้บันทึกเสียง ทีฆะเดช วัชรธานินท์ / ผู้ออกแบบเสียง อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร / ผู้ลำดับภาพ ลี ชาตะเมธีกุล / ผู้ทำดนตรีประกอบ เจตมนต์ มละโยธา / ผู้บริจาค อโนชา สุวิชากรพงศ์ / ผู้แสดง สราวุธ มาตรทอง, เจลฬาริน ชาญเชิงรบ


ติดตามข่าวสารและเทรนด์หนังจากทั่วทุกมุมโลกได้ที่ BIOSCOPE Magazine
หรือสั่งซื้อนิตยสารไบโอสโคปฉบับล่าสุดและย้อนหลังได้ที่ store.mbookstore.com