Code Name: Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

Home / หนังไม่มีกำหนดเข้าโรง / Code Name: Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน
Code Name: Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

Code Name: Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

0000-00-00
สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมาย ที่พวกเขาต้องเก็บ โอซามา บิน ลาเด็น บุคคลที่อันตรายและทรงอำนาจที่สุดคนนึง

—————————————————————————————————————————