Olympus Has Fallen ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว

Home / หนังใหม่ / Olympus Has Fallen ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว
Olympus Has Fallen ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว

Olympus Has Fallen ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว

2013-03-21
เจ้าหน้าที่สืบราชการลับแห่งสหรัฐผู้ซึ่งไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อน?ในหน่วยงานและมักจะถูกกันออกจากภารกิจสำคั?ญหลายครั้ง จนกระทั่ง ทำเนียบขาวถูกโจมตีจากขบวนการผู้ก่อการร้า?ยอาวุธครบมือพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อทำลายสัญลักษณ์ของชาติอเมริกาและลักพาตั?วประธานาธิดี บุรุษหมายเลข 1 ของโลก หน่วยงานทางทหารที่บัญชาการจากเพนตากอนไม่?สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะไม่อาจบุกฝ่า?วงล้อมของข้าศึกทียึดสถานที่ไว้แม้จะทุ่มส?รรพกำลัง

ความหวังเดียวคือเขาผู้ซึ่งเคยศึกษาและรู้?จักเส้นทางทั้งเปิดเผยและลับในทำเนียบขาวอ?ย่างทะลุปรุโปร่ง มันเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยประธานาธิปดีให้ปลอดภัยซึ่งหมายถึงความมั่งคงของประเท?ศและของโลกด้วย นำทีมโดย เจอร์ราด บัตเลอร์ จาก Gamer และผู้กำกับจาก Training Day อีกด้วย

———————————————————————————————————————————

olympus_has_fallen_ver10-404x600