The Silent War 701 รหัสลับคนคม

Home / หนังใหม่ / The Silent War 701 รหัสลับคนคม
The Silent War 701 รหัสลับคนคม

The Silent War 701 รหัสลับคนคม

2013-06-13
ในปี 1950 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นมาใหม่ กลุ่มต่อต้านหรือการปฏิวัติพร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การจลาจลเองก็อาจจะเกิดขึ้นได้พร้อมกัน ทันใดนั้นจึงเกิดการต่อตั้งหน่วยราชการลับ ?701? ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ ตีความ แปลความ และดำเนินการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางช่องโทรเลขและวิทยุ โดยเฉพาะกับพรรคก๊กมินตั๋งจากจีนไต้หวัน

The Silent War 701 รหัสลับคนคม

แต่ อยู่มาวันหนึ่งช่องทางการติดต่อของทหารฝ่ายศัตรูกว่า 120 ช่องได้หายและปิดตัวลงไปอย่างไรร่องรอย และเมื่อช่องเหล่านั้นเปิดตัวกลับมาก็กลายเป็นข่าวทั่วๆไป ซึ่งปราศจากข้อมูลหน่วยข่าวที่กลุ่ม ?701?ได้คอยเฝ้าติดตาม สิ่งนี้จึงก่อให้เกิดภยันตรายต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลัง ฉางเสว่หนิง หญิงสาวที่ทำงานให้กับกลุ่ม ?701? จึงจำเป็นที่ต้องไปตามหาบุคคลที่มาความสามารถทางโสตประสาทที่จะสามารถ ตามสืบดักฟังคลื่นวิทยุและคลื่นโทรเลขให้กลับมาอีกครั้ง

ฉางเสว่หนิงได้ไปพบกับ เหอปิง (He Bing) เขาเป็นนักซ่อมเปียโนที่มีทักษะการฟังเป็นเลิศ แต่เขาก็ต้องแลกกับการที่เขาเป็นคนตาบอดมาแต่กำเนิด เมื่อเหอปิง ได้เข้ามาทำงานวันแรก เขาสามารถดักฟังคลื่นวิทยุของฝ่ายศัตรูได้เกือบทั้งหมด ด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเขาจึงทำให้ฝ่ายศัตรูจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ ใหม่และการต่อสู้ผ่านการดักฟังและเล่ห์เหลี่ยมของทั้งของทั้งสองฝ่าย

—————————————————————————————————————————————————

44171_10151587495216628_947598481_n

The Silent War 701 รหัสลับคนคม