Cooties คุณครูฮะ! พวกผมเป็นซอมบี้

Home / โปรแกรมหนัง / Cooties คุณครูฮะ! พวกผมเป็นซอมบี้
Cooties คุณครูฮะ! พวกผมเป็นซอมบี้

Cooties คุณครูฮะ! พวกผมเป็นซอมบี้

2015-09-24
Cooties คุณครูฮะ! พวกผมเป็นซอมบี้ เรื่องราวชวนหัว เมื่อบรรดานักเรียนประถมกลายเป็นซอมบี้เนื­่องจากเชื้อโรคในอาหาร คณะครูบาอาจารย์นำโดย คลินท์ (เอไลจาห์ วู้ด) ครูมาใหม่และเวด (เรนน์ วิลสัน) จึงต้องร่วมมือกันกำราบเหล่าซอมบี้­ฟันน้ำนมให้จงได้ก่อนคณาจารย์จะกลายเป็­นอาหารอันโอชะของพวกมันไปก่อน

——————————————————————————————————————————————————————————-

fin02_cooties_payoff