Deadpool เดดพูล

Home / โปรแกรมหนัง / Deadpool เดดพูล
Deadpool เดดพูล

Deadpool เดดพูล

2016-02-11
ภาพยนตร์สร้างขึ้นจากแอนตี้-ฮีโร่แนวใหม่ข­อง Marvel Comics เรื่อง Deadpool ถ่ายทอดเรื่องราวที่มาที่ไปของอดีตเจ้าหน้­าที่หน่วยเฉพาะกิจที่ผันตัวเองเป็นทหารรับ­จ้าง เวด วิลสัน เขาต้องผ่านการทดลองลับทำให้เขามีพลังสมาน­แผลได้อย่างรวดเร็ว และได้แปลงร่างเป็นเดดพูล ถูกหล่อหลอมด้วยคุณสมบัติใหม่และดูลึกลับ เปลี่ยนไปจากคนที่เคยอารมณ์ดี เดดพูลจึงออกล่าตามคนที่เกือบจะทำลายชีว­ิตของเขาไปให้สิ้นซาก!

หนัง Deadpool เดดพูล

Deadpool เดดพูล
Deadpool เดดพูล