Suffragette หัวใจเธอสยบโลก

Home / โปรแกรมหนัง / Suffragette หัวใจเธอสยบโลก
Suffragette หัวใจเธอสยบโลก

Suffragette หัวใจเธอสยบโลก

2015-12-03
ภาพยนตร์อิงจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรปี 1912 ที่ประชาชนผู้หญิงลุกขึ้นมารวมตัวกันเรียกร้องสิทธิสตรี หนังเล่าเรื่องผ่านมุมมองของหญิงสาวโรงงานนามว่า มอดด์ วัตส์ (แครี่ มัลลิแกน) ผู้ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มหลังจากถูกกดขี่มานาน โดย เฮเลน่า บอนแฮม คาร์เตอร์ และ เมอร์รีล สตรีป ร่วมแสดง

—————————————–

Suffragette
Suffragette หัวใจเธอสยบโลก