Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร

Home / โปรแกรมหนัง / Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร
Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร

Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร

2017-03-17
Beauty and the Beast
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร 

ว่าด้วยเรื่องราวการผจญภัยอันน่ามหัศจรรย์ของ เบลล์ หญิงสาวแสนสวย สดใส และเด็ดเดี่ยว ผู้ที่ถูกกักขังอยู่ในปราสาทของ บีสท์ แม้จะตกอยู่ในความกลัว เธอได้ผูกมิตรกับเหล่าชาวปราสาทผู้ต้องมนต์ทั้งหลาย และเรียนรู้ที่จะมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกอันน่าหวาดกลัวของบีสท เพื่อให้เห็นถึงความอ่อนโยนของเจ้าชายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใน

beautyposter

emma 1

Beauty