Death Note: Light Up the New World

Home / โปรแกรมหนัง / Death Note: Light Up the New World
Death Note: Light Up the New World

Death Note: Light Up the New World

2016-11-03
Death Note: Light Up the New World

10 ต่อมาหลังจากยางามิ ไลท์ ผู้ครอบครองสมุดและคิระตัวจริงจากโลกไป แผนวินาศกรรมครั้งใหญ่บนโลกด้วยสมุดมรณะก็อุบัติขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันมีถึง 6 เล่ม ชะตากรรมของมนุษยชาติจึงอยู่ในมือของคนเหล่านี้ มือปราบสมองเพชร ซึคุรุ (มาซาฮิโระ ฮิงาชิเดะ) ตามด้วยนักสืบคนใหม่ผู้สืบทอดจากแอล นามว่า ริวซากิ (โซซุเกะ อิเคะมัตสึ) และสาวกคิระนามว่า ยูกิ ชิเอน (มาซากิ ซุดะ) สมุด เล่มเหล่านี้ ตกอยู่ในมือของใครบ้าง แล้วใครจะหยุดยั้งแผนวินาศนาศกรรมครั้งนี้
027c3916d4f7702e1346fdf198bfc4211461284719_full
.
DeathNote_Poster
.
DN (6)
.
DN (9)
.
DN (10)
.
DN (12)
.
DN (13)
.
DN (16)
.
DN (17)
.
DN (19)