It โผล่จากนรก

Home / โปรแกรมหนัง / It โผล่จากนรก
It โผล่จากนรก

It โผล่จากนรก

2017-09-07
ตัวอย่าง It โผล่จากนรก

ตัวอย่าง It โผล่จากนรก

It
โผล่จากนรก

ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเดอร์รี เมื่อเด็ก ๆ เริ่มหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เด็กกลุ่มหนึ่งต้องเผชิญกับความกลัวครั้งใหญ่เมื่อพวกเขาต้องพบกับตัวตลกร้ายที่ชื่อว่า เพนนีไวส์ ซึ่งมีประวัติฆาตกรรมและใช้ความรุนแรงมาอย่างโชกโชนเมื่อหลายศตวรรษก่อน