From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง

Home / โปรแกรมหนัง / From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง
From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง

From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง

2016-11-10

From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง ว่าด้วยเรื่องราวของความรักความคิดถึงของผู้ชายคนหนึ่ง ความคิดถึงที่มั่นคงถูกนอนนิ่งอยู่ในซองจดหมายนับสิบฉบับที่ไม่เคยถูกเปิดอ่านเลย มันถูกส่งถึงผู้หญิงที่เขาเคยรัก ที่ได้เดินทางจากประเทศพม่ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งจดหมายทุกฉบับได้ถูกซุกซ่อนไว้ลึกที่สุด จวบจนเวลาผ่านไปถึงกว่าครึ่งศตวรรษ และนี่คือจุดเริ่มต้นภารกิจของความคิดถึง

From-Bangkok-to-Mandalay