School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า…

Home / โปรแกรมหนัง / School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า…
School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า…

School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า…

2017-01-12
School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า… ว่าด้วยเรื่องราวของนักเรียนวงโยธวาทิตที่มาเก็บตัวค้างคืนที่โรงเรียน ด้วยความนึกสนุกพวกเขาตัดสินใจออกไปลองของตามเรื่องผีที่เล่าต่อ ๆ กันมาภายในโรงเรียน โดยไม่มีใครเอะใจเลยว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากเหตุการณ์จริงทั้งนั้น

001

002

003

S__113590274

S__113590275