In the Room ส่องห้องรัก

Home / โปรแกรมหนัง / In the Room ส่องห้องรัก
In the Room ส่องห้องรัก

In the Room ส่องห้องรัก

2016-11-10
In the Room ส่องห้องรัก

In the Room ส่องห้องรัก ภาพยนตร์รักอีโรติกที่ฉากหลังของเรื่องเป็นโรงแรมสมมติแห่งหนึ่งชื่อว่า Hotel Singapura อันเป็นโรงแรมขนาดใหญ่โอ่โถงงดงาม และยืนยงอยู่คู่ประเทศสิงคโปร์มานานหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งผุกร่อนและต้องปิดตัวไปในปัจจุบัน

ภาพยนตร์จะพาผู้ชมย้อนกลับไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ของมัน ผ่านเหตุการณ์ 6 เหตุการณ์ 6 เรื่องรักของคน 6 สัญชาติ สิงคโปร์, ไทย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮ่องกง และอังกฤษ ในห้องพักหมายเลข 27 ซึ่งเกิดขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน แต่เหตุการณ์เหล่านั้น มันกลับสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสิงคโปร์ได้อย่างแหลมคม

ตัวละครที่ปรากฏอยู่ใน In the Room ส่องห้องรัก นั้นเป็นคนหลายชาติหลายภาษา แต่จุดร่วมหนึ่งเดียวของพวกเขาก็คือ พวกเขาเข้ามาพักที่ Hotel Singapura เพื่อ “ร่วมรัก” มันเป็นทั้งการร่วมรักที่เร่าร้อน, เร้นลับ, หฤหรรษ์ และเศร้าสร้อย เป็นภาพบันทึกของความผิดหวัง และความทรงจำที่ขาดห้วง

แม้ภายนอก In the Room ส่องห้องรัก จะเป็นภาพยนตร์ที่ขายความอีโรติก แต่เนื้อในของมันนั้นพูดถึงรักที่ไม่สมหวัง และพูดถึงประวัติศาสตร์ร่วมของคนหลายเชื้อชาติต่อประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์

unnamed