Life สายพันธุ์มฤตยู

Home / โปรแกรมหนัง / Life สายพันธุ์มฤตยู
Life สายพันธุ์มฤตยู

Life สายพันธุ์มฤตยู

2017-03-23
Life สายพันธุ์มฤตยู ว่าด้วยเรื่องราวการออกไปปฏิบัติภารกิจของมนุษย์อวกาศเพื่อหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร และพวกเขาก็ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย ทว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อาจไม่ได้เป็นมิตรกับเหล่ามนุษย์อวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติ และอาจเป็นภัยต่อมนุษยชาติหากมันได้อยู่บนโลก

life1