CHIPS

Home / โปรแกรมหนัง / CHIPS
CHIPS

CHIPS

2017-03-23
CHIPS ว่าด้วยเรื่องราวของสองตำรวจลาดตระเวนของรัฐแคลิฟอร์เนีย และการผจญภัยของพวกเขาในการต่อสู้กับเหล่าอาชญากร

chips-poster