Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก

Home / โปรแกรมหนัง / Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก
Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก

Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก

2017-03-02
Attraction มหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก ว่าด้วยเรื่องราวของยานเอเลี่ยนพุ่งตกลงมายังประเทศรัสเซีย ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ได้ตั้งคำถามถึงความมีตัวตนของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ฆ่ามนุษย์บางส่วนไปโดยไม่ตั้งใจจากการตกลงมายังพื้นโลก