My Little Pony: The Movie

Home / โปรแกรมหนัง / My Little Pony: The Movie
My Little Pony: The Movie

My Little Pony: The Movie

2017-10-12
My Little Pony: The Movie

ว่าด้วยเรื่องราวของเหล่ายูนิคอร์นแสนน่ารัก ต้องปกป้องบ้านเกิดจากศัตรูร้าย ซึ่งครั้งนี้พวกเธอต้องเดินทางไกลออกจากบ้านเกิดเป็นครั้งแรก นำไปสู่การผจญภัยแห่งเวทมนต์และมิตรภาพเหนือจินตนาการที่ทั้งสนุกสนานและประทับใจ