The Void

Home / โปรแกรมหนัง / The Void
The Void

The Void

2017-06-08
The Void

ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนายตำรวจคนหนึ่งได้ส่งผู้ป่วยยังโรงพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เขากลับได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกและรุนแรงที่เชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้สวมฮูดสีขาวปริศนา