Sagrada Reset 2 อวสาน คนเปลี่ยนเวลา

Home / โปรแกรมหนัง / Sagrada Reset 2 อวสาน คนเปลี่ยนเวลา
Sagrada Reset 2 อวสาน คนเปลี่ยนเวลา

Sagrada Reset 2 อวสาน คนเปลี่ยนเวลา

2017-06-01
Sagrada Reset 2
อวสาน คนเปลี่ยนเวลา

ว่าด้วยเรื่องราวหลังจากภาคแรกได้ทิ้งปมปริศนาที่สร้างความสับสนให้กับ อาซาอิ เค ถึงคำพูดของ ซูมิเระ โซมะ ที่ได้พูดทิ้งไว้ ในขณะที่คำเตือนของผู้มองเห็นอนาคตได้พูดถึงผู้สืบทอดคนต่อไปที่อยู่ใกล้ตัวของเขาอีกด้วย พร้อมกับเหล่าผู้มีพลังพิเศษในเมืองจะต้องหวั่นใจ เมื่ออันตรายครั้งใหม่มาถึง และอาจจะทำให้พลังพิเศษของทุกคนในเมืองหายไป