Black Panther

Home / โปรแกรมหนัง / Black Panther
Black Panther

Black Panther

2018-02-14
BLACK PANTHER | KOREA JUNKET สัมภาษณ์พิเศษกับ Michael B. Jordan

คลิป BLACK PANTHER | KOREA JUNKET บทสัมภาษณ์พิเศษ Chadwick Boseman

คลิป It’s A Set Up

คลิป Let’s Go

คลิป Wakanda Reveal หนัง Black Panther

คลิป Entourage หนัง Black Panther

คลิป Warriors of Wakanda หนัง Black Panther

คลิป Good to be King หนัง Black Panther

คลิป Rise หนัง Black Panther

ตัวอย่าง Black Panther

ตัวอย่าง Black Panther

Black Panther

ทีชัลลา หลังจากการตายของผู้เป็นพ่อ ราชาแห่งวากันดา เขาได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่ตั้งเป็นเอกเทศ และเต็มไปด้วยวิทยาการสุดล้ำของชนชาติแอฟริกัน เพื่อขึ้นรับบัลลังก์และในตำแหน่งราชา