What Happened to Monday?

Home / โปรแกรมหนัง / What Happened to Monday?

What Happened to Monday?

2017-08-31
What Happened to Monday? (Seven Sisters) ว่าด้วยเรื่องราวของโลกอนาคตที่เผชิญกับวิกฤตประชากรล้นโลก รัฐบาลจึงต้องออกกฎให้บุตรหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัว ซึ่งมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครอบครัวหนึ่งกลับมีบุตรสาวเป็นแฝด 7 คน และตั้งชื่อลูกตามวันในสัปดาห์ พวกเธอต้องซ่อนตัวไม่ให้โลกรู้ แต่ละคนจะได้ออกไปโลกภายนอกตามวันในชื่อของตัวเองเท่านั้น… ทว่าวันหนึ่งพี่สาวคนโต มันเดย์ กลับหายตัวไปอย่างลึกลับ