The Beguiled เล่ห์ลวง พิศวาส ปรารถนา

Home / โปรแกรมหนัง / The Beguiled เล่ห์ลวง พิศวาส ปรารถนา
The Beguiled เล่ห์ลวง พิศวาส ปรารถนา

The Beguiled เล่ห์ลวง พิศวาส ปรารถนา

2017-08-24
The Beguiled
เล่ห์ลวง พิศวาส ปรารถนา

ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประจำหญิงล้วนทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ช่วงสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ กลุ่มเด็กสาวช่วยชีวิตและนำทหารฝ่ายศัตรูที่บาดเจ็บเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ขณะที่พวกเธอให้ที่พักพิงและรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นั้น สถานที่แห่งนี้ก็ถูกครอบงำด้วยความตึงเครียดเรื่องชู้สาวและการชิงดีชิงเด่นที่เป็นภัย และข้อห้ามก็ถูกละเมิดเมื่อเกิดการพลิกผันจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด