An Inconvenient Sequel: Truth to Power

Home / โปรแกรมหนัง / An Inconvenient Sequel: Truth to Power
An Inconvenient Sequel: Truth to Power

An Inconvenient Sequel: Truth to Power

2017-09-14
An Inconvenient Sequel: Truth to Power

ว่าด้วยเรื่องราวของอดีตรองประธานาธิบดี อัล กอร์ ยังคงเดินทางไปทั่วโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทีมงาน สานต่อภารกิจให้ความรู้และปลุกหัวใจของผู้คน โดยเชื่อว่าความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถเอาชนะได้ด้วยความฉลาดและแรงผลักดันของมนุษย์ เปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานกับภาครัฐและเอกชน ที่ทำให้เห็นถึงอารมณ์จริง ๆ ของคนทำงานในเวลานั้นจริง ๆ