Darkest Hour

Home / โปรแกรมหนัง / Darkest Hour
Darkest Hour

Darkest Hour

2018-01-11
Darkest Hour

ว่าด้วยเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ วินสตัน เชอร์ชิล มารับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีให้กับสหราชอาณาจักร เขาต้องเผชิญกับความวุ่นวายและวิกฤตที่เกิดขึ้้น กองทัพนาซีเดินทัพมาใกล้ยุโรปตะวันตก และการรุกรานของนาซีเข้ามาใกล้ทุกที

เชอร์ชิลจะเลือกใช้ยุทธวิธีใด ระหว่างหาทางเจรจาสันติภาพกับนาซีเยอรมนี หรือยืนหยัดต่อสู้เพื่ออุดมคติ เสรีภาพ และอิสรภาพของชาติ เขาต้องยืนหยัดต่อสู้ท่ามกลางวิกฤติ พยายามกอบกู้ชาติ และพยายามที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลก ในขณะที่ประชาชนที่ยังไม่เกิดการตื่นตัว กษัตริย์ผู้ช่างสงสัย และพรรคการเมืองของเขาที่วางตัวอยู่ตรงกันข้าม