A Wrinkle in Time ย่นเวลาทะลุมิติ

Home / โปรแกรมหนัง / A Wrinkle in Time ย่นเวลาทะลุมิติ
A Wrinkle in Time ย่นเวลาทะลุมิติ

A Wrinkle in Time ย่นเวลาทะลุมิติ

2018-03-15
คลิป Gift

ตัวอย่าง A Wrinkle in Time

ตัวอย่าง A Wrinkle in Time

A Wrinkle in Time
ย่นเวลาทะลุมิติ

ว่าด้วยเรื่องราวของ ดอกเตอร์ อเล็กซ์ เมอร์รี หายตัวไปอย่างลึกลับในขณะดำเนินการทดลองเรื่องการเดินทางข้ามเวลาในมิติที่ 5 ทำให้ เม็ก เมอร์รี น้องชาย และเพื่อนซี้ ก็ต้องออกตามหาพ่อของเธอ แต่ระหว่างการเดินทางมีอุปสรรคมากมายให้พวกเขาได้ต่อสู้และเรียนรู้ที่จะสามัคคีกัน