Roman J. Israel, Esq.

Home / โปรแกรมหนัง / Roman J. Israel, Esq.
Roman J. Israel, Esq.

Roman J. Israel, Esq.

2017-11-03
Roman J. Israel, Esq. ว่าด้วยเรื่องราวของ โรแมน อิสราเอล ผู้ที่ขับเคลื่อนให้กับทนายความผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ต้องผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามากมาย เมื่อเขาค้นพบว่าชีวิตของตัวเองอยู่ในวิกฤต ทำให้ โรแมน อิสราเอล ต้องออกมาเป็นผู้นำและเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง